Uregulowanie kontaków z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców którzy mieszkają oddzielnie, zarówno przy rozpadzie małżeństwa jak i związku konkubenckiego, pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest kwestia uregulowania kontaktów z dzieckiem. Najlepszym sposobem uregulowania kontaktów z dzieckiem, dla każdej ze stron jak i dla dziecka  jest wspólne porozumienie się rodziców co do tej kwestii, tym samym ustalenie  miejsca stałego zamieszkania dziecka, sposobu wychowywania, harmonogram spotkań i kontaktów z dzieckiem. Jednak nie zawsze rodzice dziecka potrafią się w tej kwestii porozumieć, dlatego też każdemu z rodziców dziecka przysługuje praco do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uregulowanie  kontaktów z dzieckiem przez Sąd.

Jak może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

uregulowanie kontaktów z dzieckiemUregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy rodzic, niezależnie od tego czy z drugim rodzicem pozostawał w związku małżeńskim czy też nie. Dodatkowo prawo do uregulowania  kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu z  rodziców niezależnie od ich władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej, jaki i tym którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską.

Jeżeli chodzi o rodziców, którzy pozostawali w związku małżeńskim, kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem należy rozstrzygnąć w sprawie rozwodowej, poprzez zawarcie w pozwie rozwodowym propozycji formy uregulowania kontaktów z dzieckiem. Kwestia ta będzie zatem rozstrzygana w trakcie trwania procesu rozwodowego, a małżonkowie będą mieli prawo wypowiedzieć się co do tej kwestii.

W przypadku, gdy rodzice  w trakcie trwania postępowania rozwodowego nie są w stanie dojść do porozumienia i nie są w stanie nawet ustalić tymczasowo kontaktów na czas trwania procesu, możliwe  jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania.

W sytuacji, w której rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim, lub po rozwodzie chcieliby uregulować kontakty z dzieckiem, bowiem zaniedbano tego zrobić w trakcie sprawy rozwodowej, powinni oni wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Co powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o ustanowienie kontaktów z dzieckiem, które wszczyna osobne postępowanie jak i w pozwie rozwodowym należy  zaproponować formę  kontaktów z małoletnim dzieckiem. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane m.in. przez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez, prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania w tym na wakacje, ferie itp., kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem skype z dzieckiem w określonych godzinach.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zawrzeć nie tylko sposób realizowania kontaktów z dzieckiem ale również ich wymiar, to znaczy ramy godzinowe, dni tygodnia w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy. Dodatkowo we wniosku można uregulować również spotkania w okresie poszczególnych świat jak również spotkania i wyjazdy z dzieckiem w okresie wakacyjnym czy też w okresie ferii. Aby umożliwić rodzicom dziecka uzyskanie konsensusu w tym zakresie można zastosować zapis "w latach parzystych/ w latach nie parzystych" itp. Warto pamiętać, iż wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, zaś w sprawie o rozwód nie uiszcza się dodatkowej opłaty sądowej.

Na czym polega proces w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Sąd w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem bierze pod uwagę treść wniosku, wolę rodzica występującego o kontakty, potrzeby i rozwód dziecka, jego wiek, z uwzględnieniem pór posiłków,  obowiązku szkolnego, czasu wolnego, dodatkowych zajęć itp.

Kto może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mają zarówno jego rodzice jak i pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt  z małoletnim  dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców. Przesłanki i warunki formalne wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem tożsame z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składanym przez jednego z rodziców.

Ustalenie Kontaktów z Dzieckiem

Sporządzenie wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem są sprawami dość emocjonalnymi dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, Dlatego jeśli chesz wiedzieć prawidłowo jak uregulować kontakty z dzieckiem i potrzebujesz pomocy w tym zakresie (sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem) umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych z całego Podkarpacia.

Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów