wyrok rozwodowy a odstąpienie od uregulowania kontaktów z dzieckiemWyrok rozwodowy a odstąpienie od uregulowania kontaktów z dzieckiem. W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga nie tylko o ustaniu małżeństwa, czyli o stosunkach prawnych pomiędzy małżonkami poprzez orzeczenie rozwodu małżeństwa, ale również rozstrzyga w zakresie stosunków prawnych między małżonkami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Tak więc w wyroku Sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dzieckiem, o kontaktach z dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców na rzecz dziecka, bez względu czy stosunki rodziców oraz ich dzieci układają się prawidłowo.

Jak już wiadomo utrzymanie kontaktów z dzieckiem stanowi zarówno prawo i obowiązek rodziców, więcej na ten temat w artykule rozwód a kontakty z dzieckiem. Jednakże co w sytuacji, gdy rodzice dochodzą do porozumienia w zakresie realizowania kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, czy wówczas Sąd zobowiązany jest zawrzeć w wyroku rozstrzygnięcie w tym zakresie?

Wniosek o nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem

Podkreślić należy, iż Sąd w wyroku rozwodowym ma możliwość odstąpienia od uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem. Aby doszło do takiego rozwiązania niezbędne jest złożenie przez strony zgodnego wniosku o nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem. Taki wniosek może być złożony przez jednego z rodziców np. w pozwie o rozwód bądź piśmie procesowym, zaś drugi rodzic wyrazi zgodę na nieorzekania o kontaktach z dzieckiem np. w odpowiedzi na pozew lub piśmie procesowym lub też bezpośrednio na rozprawie.

Kiedy w toku sprawy o rozwód można złożyć wniosek o nieregulowanie kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym?

Wniosek o nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem może być złożony przed Sądem I Instancji w pierwszym piśmie – pozwie o rozwód bądź w dalszych pismach procesowych, a także w toku postępowania przed Sądem II Instancji aż do zapadnięcia wyroku, jeżeli orzekania o kontaktach zostało zaskarżone w apelacji. Podobnie można cofnąć zgodę na zaniechanie orzekania o kontaktach z dzieckiem.

Czy Sąd związany jest wnioskiem o nieregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Podkreślić należy jeśli strony złożyły zgodny wniosek o odstąpienie od uregulowania kontaktów z dzieckiem, wówczas Sąd rozwodowy weryfikuje czy nie zachodzą podstawy do ograniczenia lub zakazania kontaktów, jeśli nie ma takich przesłanek, wtedy nie wydaje rozstrzygnięcia o kontaktach z dzieckiem.

Czy po wyroku rozwodowym można żądać uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem?

Oczywiście, że tak. W wyroku rozwodowym brak rozstrzygnięcia o kontaktach nie stanowi żadnej przeszkody do wystąpienia przez każdego z rodziców z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem do Sądu Rejonowego.

Odstąpienie od uregulowania kontaktów z dzieckiem

Adwokat sprawy rodzinne Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem a kontaktami z dzieckiem, a w szczególności w zakresie nieregulowania kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć również w artykule na naszym blogu: Rozwód a kontakty z dzieckiem oraz w FAQ - Najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych klientów. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat od spraw rodzinnych